“Oskarstollen”

Station 7

Hoeveel tonnen zinkerts werden tussen 1869 en 1932 in de Schmalgraf gewonnen?

a) 283.465 b) 252.330 c) 315.250

Oskar Bilharz, directeur van de « Agence de Moresnet de la Vieille Montagne » liet de mijnschacht aanleggen om het erts ondergronds uit de Schmalgraf te halen. Sinds 1867, werd het erts op het spoorwegje langs het beekje Hohnbach dan over de Geul vervoerd om naar de wassing in Kelmis afgeleverd te worden. (Foto: onderaardse gang)