Einde

Wat is de naam van het verdrag, dat Kelmis de neutraliteit overhandigde?

a) Verdrag van Versailles b) Akens Grensverdrag c) Afspraken van de Conferentie van Jalta

Na de val van Napoleon in 1815 beslissen de in het Congres van Wenen verzamelde Europese mogendheden over een politieke herinrichting van het continent. Zo moesten ook de grenzen nieuw worden bepaald. Echter in de buurt van het plaatsje Kelmis (vlakbij Moresnet) kwamen ze niet tot overeenstemming omdat in Kelmis de belangrijke zinkmijn lag. Geen van beide landen wilde deze belangrijke grondstof in handen van de ander laten vallen. Uiteindelijk werd in 1816 in een apart grensverdragje, het Akens Grensverdrag (ook wel het 'Verdrag der Grenzen' genoemd), maar besloten het gebied een neutraal status te geven, een ministaatje te stichten dus, namelijk Neutraal-Moresnet. Op het einde van d’Eerste Wereldoorlog op 28. Juni 1919 krachtens het 'Verdrag van Versailles' viel voor Neutraal Moresnet definitief het doek. België overnam de soevereiniteit op het gebied van Neutraal-Moresnet. Na honderd jaar neutraliteit werd deze kleine gemeente La Calamine-Kalmis (later Kelmis) genoemd en in het gerechtelijke kanton Aubel opgenomen.