Zelden zinkviooltje

Station 9

Langs dit wandelpad is er in de lente het zelden zinkviooltje te bewonderen. Deze plant groeit slechts in een ertsrijke bodem. (lood en zink) Rond de jaren dertig werd een nieuw procedé voor het verwerken van reststoffen ingevoerd. Links van de Geul bevinden zich nog reststoffen die van het flotatieprocedé dat 1937 ingevoerd werd, overgebleven zijn. (Foto : overtocht naar de wassing)