Gifoven of reductieoven

Station 11

How many companies in ten different european countries belonged to the “Vieille Montagne” in the year 1910?

a) 19 b) 38 c) 27

Het in 1910 opgericht gebouw was de zetel van de overheid van de „Vieille Montagne“, afdeling Moresnet. De N.V. „Vieille Montagne“ werd 1837 gesticht. Links voor het bouwwerk ligt een torengebouw op het toenmalige steenkooldepot van het bedrijf Reinartz. Dit zijn overblijfselen van de zogenaamde “gifmolen”, waar reststoffen, die niet meer konden gebruikt worden, van 1929 tot 1950 dank een fabricageprocedé van de firma Krupp zinkoxide produceerde. Dit oxide gebruikte men voor de vervaardiging van verf. Achter het administratiegebouw (dat later als station fungeerde) kan men nog ruïnes van de ovens zien, die in 1816 in gang gezet werden. Ze werden aangevuurd met steenkool en werkten als kalkovens. Een geleidelijke industrialisering van de winning door smelting vestigde zich na de stichting van de “N.V. Vieille Montagne”. Dankzij belangrijke investeringen van deze vennootschap, die zich door heel Europa verspreidde, werden acht reductieovens in gang gezet.