Het zuidkamp

Station 3

Hoeveel werknemers waren er in de „Vieille Montagne“, afdeling Moresnet, in het jaar 1857?

a) 480 b) 895 c) 1.258

Links van de Bruchstraat, die naar de elektrowinkel Bauens (In de Bruch) voert, werd naast het mijnkamp noord een ondergrondse mijn in het zuidkamp (met in de XVde eeuw de naam Herkenbroisch) geëxploiteerd. Vanaf 1858 werd nochtans de ondergrondse mijn afgebouwd.