De Sint Rochus kapel

Station 5

In 1816 telde de gemeente 248 inwoners. Hoeveel inwoners waren er dan in 1914?

a) 3.258 b) 6.075 c) 4.668

De Sint Rochus kapel is sinds het jaar 1650 bekend. Ze was het eerste bedehuis van de mijn. De boerenhoven rondom, waarvan enkele nog goed in staat zijn, vormden de eerste agglomeratie van Kelmis. Er wordt van dertig belastingplichtigen gesproken, die in dit gehucht « int Dörp » in 1445 leefden, waarvan ten minste één mijnwerker. In 1469 worden er al 18 berekend. (Meer informatie op de wandelroute Via Gulia.)